Thống kê truy cập
Khách: 1
Lượt đăng nhập: 0
Tổng truy cập: 29091

Sản phẩm mới nhất

Supermicro SR510-SAS Supermicro SR510-SAS
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 24.360.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR510 Supermicro SR510
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 20.650.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR110-SAS Supermicro SR110-SAS
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 22.100.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR110 Supermicro SR110
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 18.120.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR110 II-F Supermicro SR110 II-F
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 15.220.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR110V Supermicro SR110V
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 16.130.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR110 II Supermicro SR110 II
Ngày tạo: 27.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 15.050.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR520-SAS Supermicro SR520-SAS
Ngày tạo: 26.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 26.390.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR520 Supermicro SR520
Ngày tạo: 26.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 22.470.000đ
Đặt hàng
Supermicro SR210(LN2) Supermicro SR210(LN2)
Ngày tạo: 26.07.2012
Nhà sản xuất:

Giá: 14.460.000đ
Đặt hàng
Bạn có thể thanh toán qua:
  • Follow us on:
    ESC Live Help